Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Image is not available
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
"Arkadia" Barbara Szczerba oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Pierwszy - kopiuj - kopiuj
Pierwszy - kopiuj
Slider

Zakres Usług

W zakresie zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami zapewniamy:

 • Formalno - prawną i finansową obsługę w zakresie dostawy zarządzanym obiektom wszelkich mediów (tj.: energii grzewczej, elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu) oraz ich rozliczenie z właścicielami w dowolnym okresie czasowym;
 • Utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynków w stałej sprawności technicznej w tym: dźwigów, domofonów, instalacji RTV itp.;
 • Przeprowadzanie wraz ze Zleceniodawcą protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ewidencją jej stanu technicznego oraz formalnoprawnego;
 • Fachową realizację przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej i elektrycznej;
 • Realizację konserwacji i natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń dotyczących nieruchomości wspólnej;
 • Prowadzenie remontów kapitalnych, w drodze przetargowego wyboru wykonawcy przy udziale zainteresowanych właścicieli;
 • Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi dezynfekcyjne, dezynsekcje i deratyzacje oraz pielęgnacją zieleni;
 • Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat za dostarczane właścicielom media i zrealizowane na ich rzecz usługi z uwzględnieniem bieżących zmian cenowych;
 • Pełną i przejrzystą ewidencję zaliczek czynszowych oraz ich rozliczanie w oparciu o sprawdzone programy komputerowe;
 • Opracowanie analiz ekonomicznych i biznes planów dla potrzeb właścicieli nieruchomości oraz rocznych planów zarządzania nieruchomością;
 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz mieszkańców dodatkowych przychodów tj. pożytków z tytułu np. wynajmu lub dzierżawy powierzchni wspólnych na cele handlowo-usługowe, biurowe, reklamowe i inne;
 • Prowadzenie rachunków bankowych oddzielnie dla każdej z nieruchomości z wydzieleniem odrębnego konta dla potrzeb funduszu remontowego, o ile właściciele o wydzieleniu takiego konta zdecydują;
 • Wgląd do pełnej dokumentacji finansowo-księgowej danej nieruchomości każdemu zainteresowanemu właścicielowi;
 • Prowadzenie postępowań upominawczych i windykacyjnych do egzekucji sądowo-komorniczej włącznie;
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów.

MASZ PYTANIE?

KONTAKT DO NAS

LZN "Arkadia

ul. M.Reja 31/1a, 50-338 Wrocław
  tel. 71 322 80 34  
  tel.kom 608 392 750, 604310793
biuro@lznarkadia.pl

 

Godziny otwarcia

 • poniedziałek: 08:00 - 15:00

 • wtorek: 08:00 - 15:00

 • środa: 9:00 - 15:30 (lub po umówieniu wizyty : 16:00 - 18:00)

 • czwartek: 9:00 - 15:30 (lub po umówieniu wizyty : 16:00 - 18:00)

 • piątek: dzień bez przyjęć interesantów

demo 012 kopia