Arkadia - Logo
Strona Główna Firma Oferta Cennik Przetargi Kontakt
Zarządca
Zarządca Nieruchomości


Na rynku zarządców nieruchomości LZN "Arkadia" istnieje od 2001 roku i ma bogate doświadczenie z zakresu administrowania nieruchomościami.

W naszych działaniach stawiamy na dobrą komunikację z naszymi zleceniodawcami - nie podejmujemy istotnych decyzji bez konsultacji z współwłaścicielami nieruchomości, są oni na bieżąco informowani o operacjach techniczno - finansowych przeprowadzanych na ich obiekcie.
Co Nas Wyróżnia?
Stałą kontrolę jakości świadczonych na rzecz nieruchomości usług przez zewnętrzne podmioty gospodarcze;
Natychmiastowe usuwanie wszelkiego rodzaju awarii;
Konsultację i doradztwo techniczne;
Konsultacje i doradztwo prawne;
Konserwacje i urządzanie terenów zielonych, placów zabaw i małej architektury na wnętrzach międzyblokowych;
Ciągłą ewidencję kosztów ponoszonych przez wspólnotę i pełną ich analizę z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń płatniczych;
Prognozowanie wielkości wnoszonych zaliczek w zależności od zmian cen towarów i usług;
Prowadzenie pełnej, wymaganej przez Ustawę o Własności Lokali sprawozdawczości GUS-owskiej oraz wszelkiej innej wymaganej odpowiednimi przepisami;
Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;
Fachowy nadzór nad wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi
Zakres Usług
  • dostawy wody,
  • dostawy energii grzewczej,
  • sprzątania,
  • konserwacji,
  • drobnych napraw,
  • wymiany żarówek itp.;