Arkadia - Logo
Strona Główna Firma Oferta Cennik Przetargi Kontakt
Zarządca
Zarządca Nieruchomości


Cena za sprawowanie funkcji zarządcy ustalamy oddzielnie z każdą wspólnotą mieszkaniową w drodze negocjacji.

Zapewniamy, że nasze ceny są konkurencyjne w stosunku do cen innych firm w tej branży. Pozostałe koszty utrzymania nieruchomości ustalone będą w wysokości równej kosztom rzeczywistym funkcjonowania obiektu w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.
Co Nas Wyróżnia?Prowadzimy ciągłą ewidencję kosztów ponoszonych przez wspólnotę i pełną ich analizę z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń płatniczych;

Ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest w oparciu o sprawdzony system komputerowy zapewniający jej kompleksowość w tym rozliczanie zużycia wody i energii grzewczej.

Prowadzimy pełną sprawozdawczość dla zarządzanej nieruchomości w tym również wynikającą z przepisów skarbowych ( odprowadzanie podatku dochodowego od pożytków osiąganych przez Wspólnotę - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2006r.)

Wszystkie rozliczenia finansowe z kontrahentami prowadzone są poprzez konta bankowe.

Zakres Usług
  • wielkości nieruchomości,
  • ilości lokali,
  • stopnia zaawansowania technicznego
  • wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia,
  • sytuacji prawnej
  • oczekiwań samych właścicieli